Unda ta Bisiña di Papaya ?

Kavelnan

1 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Pa archivá e mapa, klik riba e kònòpi na man drechi di e mouse i selektá “save as” òf “opslaan als”.Kavelnan Grandura Preis den florin
1 968 104.000
2b 756 86.000
3 932 112.000
4 1.112 124.000
5 1.053 116.000
6 1.453 130.000
7 1.763 147.000
8 979 110.000
9 990 110.000
10 1.072 120.000
11 847 88.000
12 971 89.000
13 1001 91.000
14 811 87.000
15 1.086 102.000
16 1.004 98.000
18 844 87.000
19 1.298 116.000
20 1.248 130.000
21 1.109 125.000
22 766 80.000
23 713 82.000
25 962 91.000
26 1.052 118.000

Pa archivá e lista di preis, klik riba e kònòpi na man drechi di e mouse i selektá “save as” òf “opslaan als”.